top of page

מדיניות החנות 

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר הקניות  של ״פרפיוניק״. אתר אינטרנט זה הוקם לצורך ביצוע הזמנות ורכישות מוצרי בישום. (להלן ״perfuniq.co.il״ ו- ״פרפיוניק״)

מסמך זה מיועד לרכז את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר זה, המהווים הסכם בין המשתמש לבין פרפיוניק (להלן “התקנון” או “תנאי השימוש”).
תשומת ליבכם כי כל שימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי התקנון.

 

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד, עמכן הסליחה.

1) הסכמה לתנאי התקנון
עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו או רכישה מעידה על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתקנון זה במלואו. אם אינכם מסכימים עם אחת מהוראות או התניות המופיעות בתנאי שימוש אלו, הנם מתבקשים שלא להמשיך לגלוש באתר ו/או לא לבצע בו כל פעולות רכישה.

   1א. למען הסר ספק יובהר, כי ביצוע הזמנה ו/או רכישה באתר מהווה הסכמה בהתנהגות לכל האמור בתקנון זה.
 

2 ) תנאי שימוש
תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעילה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
   2א.  . תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר, ובאמצעות כל מחשב, טלפון סלולרי או כל מכשיר תקשורת אחר.
   2ב. בהתאם להסכמתך, וכל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת, אישור התקנון והשארת פרטים מהווה הסכמה.


3 )השימוש באתר
השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של פרפיוניק, מעת לעת וללא הודעה מראש.
   3א. מובהר כי לצורך ביצוע הרכישה נדרש הגולש להעביר פרטי זיהוי אישיים, האחריות למסירת פרטים מדויקים ונכונים מוטלת על הגולש. מובהר בזאת כי במידה ולא יימסרו פרטים נכונים המפעילה אינה יכולה להתחייב על השלמת המכירה של המוצר. מובהר בזאת כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

 

4) מוצרי האתר
   4א. פרפיוניק מאפשרת לגולש רכישת מוצרי בישום ו/או קוסמטיקה ו/או טואלטיקה מהאתר באופן אלקטרוני תוך שימוש ברשת האינטרנט.
   4ב. כל מוצר ממוצרי המפעילה יופיע בעמוד נפרד בו יופיעו פרטי המוצר הדרושים בקבלת החלטת רכישה. בין היתר יופיע מחיר המוצר, תמונתו, מידע אודותיו, מועד אספקה משוער, אפשרויות רכישת המוצר וכד'.
   4ג. יובהר כי פרפיוניק עושה את מירב המאמצים לעדכן את התוכן האמור בסעיף זה, ייתכן ועמודי מוצרים יופיעו ללא תמונות המוצרים.

 

5) מובהר כי מחיר המכירה כולל בתוכו מע”מ.
   5א. מובהר כי כל המכירות שבאתר הינן מכירות רגילות בהן הגולש בוחר את המוצר ומבצע את פעולת הרכישה בהתאם להוראות הכתובות בתנאי שימוש אלו.

 

6) מבצעים
פרפיוניק רשאית (אך לא מחוייבת), בכל עת, להציע הטבות, הנחות או מבצעים, באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר (להלן “מבצעים”).
פרפיוניק שומרת לעצמה את הזכות לפרסם, מעת לעת, מבצעים הכפופים לתנאים, המוגבלים בזמן, מבצעים עונתיים, מבצעי עודפים ועוד, על המוצרים המוצעים למכירה על ידה, כולם או חלקם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
פרפיוניק רשאית בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, לשנות, להאריך או להפסיק מבצעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
מבצעים שיפורסמו על ידי פרפיוניק, יערכו בהתאם לתנאים שפורסמו ביחס למבצע, בהתאם לתנאי שימוש אלו ובכפוף להוראות הדין.
למען הסר ספק, אם לא צוין במפורש אחרת, מוצרי עודפים או מוצרי טסטר לא יכללו במבצעי פרפיוניק. כמו כן, אם לא צוין במפורש אחרת, ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד בכל רכישה ולא יהיה כפל מבצעים.

 

7 ) פתיחת הזמנה
ביצוע הזמנה באתר מותנה ברישום באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון. רישום זה הינו חד פעמי טרם ההזמנה והרכישה הראשונה, ובמסגרתו יידרש המשתמש להזין כתובת דוא”ל וסיסמה אשר באמצעותם יוכל לחזור ולהיכנס לחשבון ההזמנות האישי שלו ברכישותיו הבאות. (להלן ״פתיחת חשבון״).
באחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור על הסיסמה שלו בסודיות. אובדן סיסמה או פעילות לא מורשית שיגרמו עקב אובדן סיסמה, לא יהוו מחדל או אחריות החברה.
באחריות המשתמש למלא פרטים מדויקים ונכונים בטופס הרישום אשר יעודכנו באתר ויהוו תנאי מוקדם לביצוע הזמנה, השלמת הרכישה ואספקת המשלוח ללא תקלות. פרפיוניק רשאית לדרוש פרטי זיהוי נוספים מעת לעת.
המשתמש יוסיף לסל הקניות את המוצרים שברצונו לרכוש, ובסיום בחירתם ימלא המשתמש טופס מקוון לביצוע הזמנת רכישה, כאשר על מנת להשלים את מילוי הטופס יש חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית.
המשתמש יידרש למלא בטופס ההזמנה את פרטיו האישיים ודוא”ל, את פרטיו המלאים של מקבל ההזמנה, הכוללים את כתובתו המלאה והנחיות לאיתור הכתובת ביעילות, וכל מידע נוסף הנוגע לשילוח ולמסירתו במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית
לאחר מילוי הפרטים בטופס המקוון, המשתמש יסמן כי הוא מאשר את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר, ובסיום הזנת הטופס, ישלח לכתובת הדוא”ל של המשתמש אישור על קליטת פרטי הזמנה חדשה. אישור זה אינו מחייב את הפרפיוניק לספק את ההזמנה. השלמת ההזמנה תתבצע עם התשלום עבור הרכישה כמפורט.

התנאים בסעיף זה מהווים להלן “פתיחת הזמנה.
 

8) ביצוע תשלום ורכישה
ביצוע התשלום עבור ההזמנה באתר יתאפשר למזמין רק לאחר שאישר והביע הסכמתו, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בתקנון זה של פרפיוניק.
התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות תשלומים כדוגמת וכד’ אשר יהיו זמינים לשימוש באתר לפי שיקול דעתה של פרפיוניק..
לא יתאפשר תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוג דיינרס, באמצעות מזומן או שיקים. הפרפיוניק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר שימוש באמצעי תשלום אחר ולהחיל הסדרי תשלום שונים שיכבד באתר.
בתשלום באמצעות כרט
יס אשראי יידרש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס תשלום ההזמנה, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. התשלום באמצעות כרטיס אשריי ייגבה על ידי פרפיוניק רק לאחר קבלת אישור מחברת האשריי, בכפוף לתנאי השימוש ואישור של בעל אמצעי התשלום המשלם עבור ההזמנה. תשלום של חברת האשריי או גורם אחר כלשהו יעשה על דעתו והסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של אמצעי התשלום. באחריותו הבלעדית והמלאה של המזמין מפרפיוניק, באם תתבע או תידרש על ידי הבעלים של אמצעי התשלום לעניין השימוש כאמור.
עם ביצוע ההזמנה והזנת אמצעי התשלום על ידי המשתמש, יבדקו כל פרטי ההזמנה על ידי  פרפיוניק הודעה על אישור ההזמנה ואישור חברת האשראי או, תשלח אל המשתמש. הודעה זו תהווה אישור סופי להשלמת הרכישה ותשלח באמצעות דוא”ל תכלול מספר הזמנה, פרטי המוצרים ופרטי המשתמש, כל עוד לא תישלח הודעת אישור סופי העסקה לא השתכללה.
באם לא אושר החיוב על ידי חברת האשראי או אמצעי התשלום האחר, תשלח על כך הודעה מתאימה למשתמש, והמפעילה תיצור קשר עם המשתמש לשם השלמת התשלום עבור ההזמנה או לשם ביטולה.
במידה ובתוך 48 שעות מביצוע ההזמנה, לא מתקבלת הודעת אישור סופי או כל הודעה אחרת כאמור, ובמידה והמזמין קיבל הודעה לפיה חויב בחיוב שגוי, על המשתמש לפנות אל פרפיוניק לבירור העניין בכתובת דוא”ל perfuniq@gmail.com
התנאים בסעיף זה מהווים להלן “רכישה”.

גיפט כארד: רכשית גיפט כארדים באתר תתבצע בתשלום באשראי. לא ניתן לרכוש גיפט כארד ע”י שימוש בקופונים. גיפט כארד לא נכללים בכפל מבצעים או כחלק ממבצע אלא אם צויין במפורש אחרת. החברה רשאית לבטל כל עסקת גיפט כארד ולהשיב לרוכש את הסכום ששילם לפי שיקול דעתה.

אספקה ותיאום
תיאום אספקת המוצר יחל רק לאחר קבלת אישור תשלום מחברת האשראי או אמצעי התשלום האחר. לאחר התשלום, פרפיוניק תספק את ההזמנה לכתובת שמסר המזמין בפתיחת ההזמנה.
שירות המשלוחים פועל לכתובות בלבד, ולא לתאי דואר, בתוך שטחה של מדינת ישראל, בעלי נגישות סבירה מבחינת תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכד’. כמו כן, שירות המשלוחים פועל באזורי משלוח מסוימים בלבד, המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי יתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר מהרגיל.
המפעילה מתחייבת לספק את ההזמנה תוך עמידה בזמני האספקה כפי שצוינו באתר, ותפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות האפשרית ובתוך 10 ימי עסקים לכל היותר, מיום קליטת ההזמנה.

 

9) הודעה לשירות לקוחות
המזמין יודיע למוקד שירות הלקוחות של פרפיוניק, על אי התאמה בהזמנתו, או על חוסר שביעות רצונו, בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בפרק הזמן האמור תהווה ויתור מצד המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר להזמנה שסופקה.
פרפיוניק תתאם עם המזמין השלמה, החלפה, החזרה, חיוב או זיכוי כספי של המזמין, לפי העניין, כפי שמתחייב על פי כל דין. יובהר כי תיאום אספקה חדשה כאמור, תבוצע לאחר שחויב המזמין בתשלום על דמי המשלוח החדש על ידי פרפיוניק.
במקרה של החלפה, תבוצע האספקה החדשה לאחר שהמזמין השלים את החזרת המוצר לידי פרפיוניק,. ביצוע ההחזרה יהיה תוך 14 ימי עסקים, מיום קבלת ההזמנה לידי המזמין אשר הודיע לפרפיוניק על אי התאמה או אי שביעות רצונו כאמור.
במידה והחזרת המוצר לא תושלם תוך זמן סביר מרגע ההודעה, רשאית פרפיוניק לא לקבל את בקשת הלקוח להחזרה לצורך החלפה או ביטול.

 

10) שירותי סליקה
במסגרת פעולתו התקינה של האתר לאפשר לגולשים לרכוש שירותים שונים עשוי הגולש להיות מופנה לאתרים של צדדים שלישיים לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה (להלן: “ספקי הסליקה”), אשר מספקים לפרפיוניק שירותי סליקה. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהגולש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה.
הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.
לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים שלו ושל כרטיס האשראי שלו. פרטי כרטיס האשראי נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה לא מגיעים ולא נשמרים על ידי פרפיוניק.
יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג’ כלשהו.

 

11) קניין רוחני
למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא. כל שימוש בזכויות הנמנות לעיל או כל זכות אחרת של פרפיוניק, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של פרפיוניק.
למעט היכן שיצוין אחרת, פרפיוניק הינה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו לרבות בסימני מסחר, בזכויות יוצרים, ביצירות נגזרות, במוניטין, בלוגו, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות או סמלים מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל.
חל איסור מפורש להעתיק, לסרוק, לייצר עותק חלקי או שלם, לבצע בתוכן או בחלק מהאתר כל סילוף, פגימה או כל פעולה או שינוי אחר, באמצעות כל צורה שהיא, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, בשימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, בכל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא.
מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.
זכויות אלה חלות גם על השם perfuniq.co.il, ועל שם האתר ושם המתחם perfunie.co.il  של האתר, שם המותג וסימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה הבלעדי של פרפיוניק. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

אבטחה.
 

12) הגנות
פרפיוני
ק נוקטת באמצעים מקובלים להגנה על האתר ולשמירה על אבטחת מערכותיה ועל רכיבי החומרה והתוכנה הקשורים בתפעולו, וכן דואגת לעדכנם באופן שוטף על מנת להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות או פרצות בלתי מורשות.
על אף האמור לעיל, המפעילה אינה יכולה להתחייב לחסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו, לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה או כל נזק שיגרם בשל השימוש באתר על ידי המשתמש או מי מטעמו.
המשתמש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעילה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.

 

13) הסכמת הגולשים
   13א. הגולש מצהיר, מאשר ומסכים להוראות הסעיפים הבאים
   13ב. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש אלה, על כל סעיפיהם.
   13ג. פרפיוניק לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו.
   13ד. פרפיוניק לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

14) אחריות
פרפיוניק לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
פרפיוניק פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד פרפיוניק בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.

 

15) עיכובים ותקלות
הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות פרפיוניק.
פרפיוניק אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעילה.

 

16) אחריות על נזק
פרפיוניק לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות “האקרים”) או נסיבות אחרות שאינן בשליטת פרפיוניק.

17) קישורים
אין פרפיוניק מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל פרפיוניק אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים
הגולש יפצה את פרפיוניק, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכלליות האמור לעיל, פרפיוניק תהיה רשאית להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי למצות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לפרפיוניק ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין

פרטיות שימוש אלה. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של גולש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה לשמה הוא מיועד.
 

18) הרשמה  לאתר
רכישה באתר טעונה הרשמה במסגרתה תידרש למסור מידע אישי כגון שמך כתובתך ופרטי התקשרות נוספים. בנוסף, במסגרת ביצוע הרכישה תידרש למסור מידע נוסף לצרוך ביצוע הרכישה. למעט פרטי כרטיס האשראי, פרטיו האישיים של הגולש יישמרו במאגרי המידע של פרפיוניק. פרפיוניק לא תעביר פרטיו האישיים של הגולש ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של הגולש, זולת לספקי שירות במידת הצורך ולביצוע תשלום בגין הזמנתו.
עצם הרישום לאתר מהווה אישור לפרפיוניק לאסוף את הפרטים הללו ולהעבירם לצדדים שלישיים, ככל שתידרש העברת מידע זו וזאת רק לצורך השלמת ההזמנה, כגון העברת הפרטים לחברת משלוחים לצורך אספקת המוצר וכד’. בנוסף, בעצם רישומך לאתר המפעילה הנך מצהיר כי הנך האחראי הבלעדי למידע זה ומסירתו וכי מידע זה הנו נכון ומדויק.
כמו כן, באתר ישנה אפשרות להירשם ולבחור שם משתמש וסיסמה פרטית אשר תלווה את הגולש הספציפי בכל ביצוע הרכישות באתר. פרטים אלו הינם אישים ונודעו לצורך שימושו האישי של הגולש בלבד. ככל שתבחר למוסרם לאחרים הינך מסיר אחריות מכל מין וסוג לפגיעה בפרטיות מהמפעילה שתסבור שבמקרה זה מי שקיבל פרטים אלו רשאי לכך, על כל המשמע מכך.
למרות האמור לעיל, פרפיוניק תהיה רשאית לעשות שימוש ולהעביר את פרטיו האישיים של הגולש במקרה בו ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או הפוגעים באתר או במפעילה, לצורך נקיטת הליכים משפטיים.
לשיפור השירות וחווית הגלישה המפעילה עושה שימוש בקבצי מידע מסוג קוקיס (cookies). אם אינך מעוניין לקבלם או להפעילם, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
בנוסף פרפיוניק רשאית לנתח את המידע מבחינה סטטיסטית ומסירתו לגורמים כאלו לצורך קבלת מידע רלוונטי הדרוש לשפר את פעילות האתר והמוצרים המוצעים בו, במקרה שנתונים אלו יימסרו הרי שהם יהיו אנונימיים, כאמור, לצורך ניתוח סטטיסטי.

19) פרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פרפיוניק, וללא הודעה מראש.
הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

 

 

20) הנגשה
פרפיוניק עושה כל שביכולתה כדי להנגיש את האמור לעיל. אולם , במידה ונמצא לאקונה באמור , או שאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר וכן הערות בנושא מסמך מדיניות נודה על שליחת הערות לכתובת הדוא”ל:

perfuniq@gmail.com

 

21) סתירה ואי התאמה
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.

22) סעיפים
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
פרשנות.

23) תכולת חוק
על הסכם זה, על השימוש באתר וההזמנה מאתר זה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת לפרפיוניק ו/או לאתר.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת perfuniq.co.il או באמצעות טופס יצירת קשר הזמין כאן באתר, ונציגינו ייעשו את מירב המאמצים להשיב לכל פניה ו/או שאלה.

 

 

חשוב לדעת !

 

פרפיוניק רוקחת אישית לכל לקוח את ההזמנה שלו במעבדה לכן זמן ההספקה תלוי בזמינות החומרים ופעילות המעבדה .


24) זמנים ואספקות

   24א. יום ההזמנה יחושב לצורך מניין ימי העסקים בלבד. המזמין מצהיר על ידיעתו כי בעתות חגים, “חגי אינטרנט” כדוגמת בלאק פריידי וכד’, ובשבועות קודם להן ייתכנו עומסים שיביאו לעיכובים בזמני הפצה ואספקהֿ.
מניין הימים יכלול ימי עסקים בלבד, לא יובאו בחשבון ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. בנוסף, יובהר כי המועד הקובע לכל דבר ועניין נשוא תקנון זה, יהיה בהתאם לתאריך ולשעה שנקלטו באתר.  

 

   24ב. באי עמידה במועד האספקה בשל עיכוב של חברת השליחויות, תפצה המפעילה את המזמין, פיצוי מוסכם מראש של קופון הנחה של 10% לשימושו בהזמנה הבאה באתר.

   24ג. יובהר כי אי עמידה במועד האספקה מצד המפעילה ומכל סיבה שהיא, לא יפטרו את המזמין מתשלום האספקה או כל תשלום אחר.
מועדי האספקה לא יחולו על מוצרים שאזלו ממלאי האתר.

 

    24ד. פרפיוניק עושה כל שביכולתה על מנת לוודא שמוצרי האתר יהיו במלאי. במידה והמוצר יהיה חסר במלאי ו/או שתקופת האספקה תהיה ארוכה מהרגיל, תופיע על כך הודעה רלוונטית בעמוד המוצר באתר.

 

25) שביעות הרצון
במקרה של אי שביעות הרצון , מהבושם שעוצב והורכב לפי בקשת הלקוח , יהיה זכאי הלקוח לתיקון הבושם וזאת תוך 3 ימים מיום קבלת המוצר לתיקון בלבד ושלא עברו 14 ימים תאריך הקנייה .

 

26) מתנות
לא תינתן אחריות או אפשרות החלפה על מתנות שניתנו ללקוח מעת לעת במקרה של מבצע כזה או אחר .

 

27) מחזור
במקרה של מחזור בקבוקים , תוגבל אחריות ״פרפיוניק״ לנוזל בושם עצמו , במידה שעמד בהנחיות נוהל זה . בכל מקרה ,״ פרפיוניק״ לא תהיה אחראית על האריזה שסופקה ע״י לקוח במסגרת מחזור 


ט.ל.ח

Payment Methods
bottom of page